تور زورخانه

این تور در یک نگاه

تاریخ برگزاری تور: جمعه ۱۴۰۰/۸/۷

زمان برگزاری: ۱۵  الی ۱۷:۴۵ عصر

ظرفیت: محدود

خدمات: ورودیه ، هماهنگی ،راهنمای تخصصی ورزش زورخانه،تیم ورزشی حرفه ای ، مهمان ویژه

(نکته مهم : با توجه به ممنوعیت پذیرایی در زورخانه شیرافکن ، در این برنامه پذیرایی انجام نمی شود)

نقطه آغاز برنامه:  خیابان آذربایجان، روبه روی مسجد امام علی، کوچه پیرمرادی.

  هزینه برنامه :۹۸۰۰۰ تومان

  سرپرست و راهنمای برنامه :سعید روشن 

  شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۲۹۳۵۹۴۷۳

شماره کارت بانک شهر به نام سعید روشن

۵۰۴۷-۰۶۱۰-۴۳۴۲-۱۰۵۲

فرم ثبت نام

راهنمای ثبت نام

 

لطفا جهت ثبت نام مبلغ  تور را به شماره کارت اعلام شده واریز  و سپس به تکمیل فرم ثبت نام اقدام فرمایید

به علت تکمیل ظرفیت برنامه سعادت همراهی با شما را در این تور نداریم.