تور آبشار سنگان

تور-آبشار-سنگان_تهران-شناسی
چنار-سنگان_تهران-شناسی

چنار هزار ساله

آبشار-سنگان-تهران شناسی

آبشار سنگان

رودخانه-سنگان-تهران شناسی

رودخانه سنگان

مسیر آبشار سنگان

مسیر آبشار

آبشار-یخی-ده-سنگان

آبشار یخی سنگان

آبشار-سنگان_تهران-شناسی

مسیر آبشار

این تور در یک نگاه

تاریخ برگزاری تور: جمعه ۹۸/۱۱/۱۱

زمان برگزاری: ۷ صبح الی ۱۹

ظرفیت: ۱۵ نفر (اولویت با دوستانی است که زودتر ثبت نام می کنند)

خدمات:پذیرایی،راهنما، صبحانه،وسیله نقلیه،پذیرایی

(ناهار بر عهده همسفران است ولی شرایطی فراهم است تا از غذای گرم خانه بومگردی استفاده شود)

نقطه آغاز برنامه: میدان شهران

  هزینه برنامه : ۱۱۵۰۰۰هزار تومان

  سرپرست و راهنمای برنامه :سعید روشن 

  شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۲۹۳۵۹۴۷۳ه 

کسانی که نمیتوانند تا آبشار همراهی کنند میتوانند در ارگ سنگان بمانند و یا در روستای سنگان پیمایش کنند

شماره کارت بانک شهر به نام سعید روشن

۵۰۴۷-۰۶۱۰-۴۳۴۲-۱۰۵۲

فرم ثبت نام

راهنمای ثبت نام

 

لطفا جهت ثبت نام مبلغ  تور را به شماره کارت اعلام شده واریز  و سپس به تکمیل فرم ثبت نام اقدام فرمایید

به علت تکمیل ظرفیت برنامه سعادت همراهی با شما را در این تور نداریم.