[
ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی اثر
۱اصلان تپه و قبرستان  آندماوندساسانی . اوائل اسلامی۱۱۲۶۱۰/۰۹/۱۳۵۴بخش مرکزی، روستاي بومهن
۲امامزادگان صدرالدين و بي بي خاتوندماوندقرن ۸ و ۹  ه.ق۸۵۱۸۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي مومج
۳امامزاده برهان الديندماوندصفویه _ قاجاریه۱۲۲۸۱۳۰/۰۴/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي ورونه
۴امامزاده حمزهدماوندقرن ۵ و ۶  ه.ق۸۵۱۳۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي مبارك آباد
۵امامزاده دو برار (دوبرادر)دماوندقرون اوله اسلامي تا ايلخاني۹۰۹۹۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي مراء
۶امامزاده دوبرار (هادي و حارث)دماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۶۸۸۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي مشاء
۷امامزاده زين العابديندماوندقاجاريه. پهلوی۹۱۴۹۲۴/۰۴/۱۳۸۲ضلع شرقی روستاي زان
۸امامزاده سلطان مطهردماوندقرن ۹ ه.ق۱۰۹۲۰۱/۰۴/۱۳۵۴بخش مرکزی، روستاي  بومهن
۹امامزاده سيد فخرالدين و سيد جلال الديندماوندقرن ۸ ه.ق۸۵۱۶۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي ساران
۱۰امامزاده صالحدماوندقرن ۸ و ۹  ه.ق۸۶۸۶۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي مبارك آباد
۱۱امامزاده عبدالله و خلیل اللهدماوندقرن ۸  ه.ق۹۲۱۲۵/۰۳/۱۳۵۱داخل شهر دماوند
۱۲امامزاده عبدالله آئينه ورزاندماوندقرن ۸ ه.ق۱۷۲۴۳۰/۰۱/۱۳۶۶روستاي آيينه ورزان
۱۳امامزاده عبداله و عبيداله دماونددماونداواخر سلجوقي و اوائل مغول۹۲۲۰۴/۰۴/۱۳۵۱محله درويش
۱۴امامزاده قاسمدماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۵۱۹۰۹/۰۲/۱۳۸۲محله اوره
۱۵امامزاده قاسم روستاي تاسكيندماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۶۸۴۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي تاسكين
۱۶امامزاده محمد تقي شهردماوندقرن ۷ و ۸ ه.ق۸۶۸۳۱۰/۰۳/۱۳۸۲بخش رودهن
۱۷امامزاده محمد شلمبهدماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۵۱۴۰۹/۰۲/۱۳۸۲بعد از شهر گيلانوند
۱۸امامزاده معطم طاهردماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۹۱۰۰۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي اهران
۱۹امامزاده هاشم جاده هرازدماوندصفویه۶۱۷۲۳/۱۲/۱۳۴۵بخش مركزي، روستاي  آبعلي
۲۰برج شيخ شبليدماوندقرن ۵  ه.ق۹۲۰۲۹/۰۳/۱۳۵۱شرق دماوند
۲۱بقاياي شيرخشت قلعهدماوندتاريخي _ اسلامي۸۵۱۵۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي كهنك
۲۲بقایای قلعه تخت شاهدماوندتاریخی _ اسلامی۱۴۶۱۶۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای جابان
۲۳بقایای قلعه رستمدماونداسلامي۱۴۶۳۳۱۶/۱۲/۱۳۸۴سمت چپ دره سید آباد به طرف شمال
۲۴بقایای قلعه زور آباددماوندتاریخی تا اواخر ایلخانی۱۳۵۵۴۲۳/۰۷/۱۳۸۴۲۳۰۰ م جنوب روستاي احمد آباد
۲۵بقایای قلعه شاه قلیدماوندقرون اوليه اسلامي۱۴۶۳۲۱۶/۱۲/۱۳۸۴شمال روستای  سید آباد
۲۶بقایای کوه گنجیدماوندهزاره ۲ و ۱ ق.م _ قرن ۴ و ۵ ه.ق۱۴۶۰۲۱۶/۱۲/۱۳۸۴شمال شرقی روستای اشندر و گلونک
۲۷بقعه سيد گتميردماوندصفويه _ قاجاريه۸۶۸۵۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي آبسرد
۲۸بارانداز شهردماوندمعاصر۲۰۱۵۵۲۲/۰۸/۱۳۸۶شهر دماوند . میدان ۱۷ شهریور . خ تختی
۲۹پل تاريخي شلمبهدماوندقاجاريه _ پهلوي۹۱۰۲۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي شلمبه
۳۰پل تاريخي نميردماوندصفويه۱۰۴۱۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲جاده تهران به فيروز كوه،  بخش رودهن
۳۱پل جاجروددماوندسلجوقیان۹۴۹۲۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي جاجرود
۳۲پل فردوسي دليچاني (دلي چاي)دماوندپهلوي اول ( ۱۰۳۴ ه.ش )۸۶۸۷۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي دليچاني
۳۳پل فيروزكوهدماوندپهلوي اول۹۱۰۱۱۰/۰۳/۱۳۸۲بخش رودهن
۳۴تپه قلعه باغ پائیندماوندهزاره ۱ ق.م۱۴۶۳۶۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب غرب روستای زان
۳۵تپه قلعه خوراب فاجاندماونددوران میانه اسلامی (قرن ۶ و ۷ ه.ق)۱۳۵۶۰۲۳/۰۷/۱۳۸۴۷ ک م جنوب شهر آبسرد روستاي فاجان
۳۶تپه قلعه سی کوتیدماوندتاریخی _ اسلامی۱۳۵۵۱۲۳/۰۷/۱۳۸۴۱۳۲۰ م جنوب غرب روستاي زان
۳۷تپه كور قلاعدماونداسلامی۷۶۲۲۱۷/۱۲/۱۳۸۱روستاي آرو
۳۸تپه گردکدماوندهزاره ۱ ق.م _ اواخر سلجوقی۱۴۶۳۸۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب غرب روستای مغانک
۳۹تپه گنجیدماوندتاریخی۱۴۶۰۳۱۶/۱۲/۱۳۸۴شرق روستای تمیسان
۴۰تپه های چشمه شاهدماوندتاریخی۱۳۵۵۳۲۳/۰۷/۱۳۸۴۶ ک م غرب روستاي وادان
۴۱تپه های قلعه دو درهدماوندقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۳۵۵۲۲۳/۰۷/۱۳۸۴جنوب شرق دماوند . منطقه رستم آباد
۴۲حمام روستاي آرودماوندمعاصر۸۵۲۰۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي آرو
۴۳حمام روستاي نودهدماوندصفويه _ زنديه۸۵۲۳۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي نوده
۴۴حمام روستای لوماندماونداواسط قاجاريه۱۴۶۶۶۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای لومان
۴۵حمام روستای مراءدماوندمتاخر اسلامي۱۴۶۷۱۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، شمال روستای مراء
۴۶حمام شمس الدين كيلاندماوندصفویه _ زندیه۱۳۳۶۱۲۲/۰۵/۱۳۸۴ضلع جنوبي روستاي كيلان
۴۷حمام آئینه ورزاندماونداواخر صفوی۲۰۲۶۳۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان ابر شیوه . روستای آئینه ورزان
۴۸حمام سید آباد( ۲۵۰۴)دماونداواخر صفوی۲۰۲۶۲۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان ابر شیوه. روستای سید اباد 
۴۹حمام علی جمال کیلاندماوندقاجاريه۱۴۶۳۵۱۶/۱۲/۱۳۸۴شهر کیلان، حدفاصل میدان مسجد جامع و خانه عیسی طباطبائی
۵۰حمام محله درويشدماوندصفويه۸۵۱۷۰۹/۰۲/۱۳۸۲محله درويش
۵۱خانه غلامعلي صديقي نژاددماوندپهلوی۱۳۳۹۲۲۵/۰۵/۱۳۸۴محله احمد آباد
۵۲خانه محمد باقر علويدماوندپهلوي۹۴۸۱۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي مرانك
۵۳خانه ميرزا يعقوب علويدماوندقاجاريه۹۴۸۳۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي مرانك
۵۴خانه تاریخی روستای ورونه( ۲۰۶۹)دماوندقاجاريه۲۱۲۵۱۲۴/۱۱/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان جمع آبرود. روستای ورونه
۵۵خانه تاریخی مبارک اباددماوندپهلوی اول۲۱۲۵۰۲۴/۱۱/۱۳۸۶بخش رودهن . دهستان آبعلی . روستای مبارک اباد
۵۶دژ گل خنداندماوندساساني۲۸۸۸۰۵/۰۹/۱۳۷۹روستاي گل خندان
۵۷شاهزاده حسيندماونداسلامي _ قرن ۷ و ۸ ه.ق۸۶۸۲۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي هوير
۵۸شهردماوند و اطراف متصل  به آندماوند۵۶۲۴/۰۶/۱۳۱۰مجموعه شهردماوند
۵۹غار رود افشاندماوندقرن ۵ و ۶  ه.ق۱۲۲۱۳۳۰/۰۴/۱۳۸۴روستاي رود افشان
۶۰قصر سرخ حصار (بيمارستان شهيد لواساني)دماوندقاجاریه _ معاصر۴۶۳۶۱۱/۱۰/۱۳۸۰۸  كيلومتري جاده تهران به دماوند
۶۱قلعه تیموریدماوندقرون اوليه اسلامي۱۴۶۳۹۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب روستای مهریز
۶۲قلعه خسرواندماوندپیش از تاریخ _ اوایل تیموری۱۴۶۳۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴۸۰۰  متری غرب روستای خسروان
۶۳قلعه سرخ چشمهدماوندقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۴۶۳۷۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب شرقی روستای مغانک
۶۴قلعه مرواندماونداسلامی۱۳۵۵۵۲۳/۰۷/۱۳۸۴روستاي مراد
۶۵قلعه نوذردماونداوایل اسلامی۱۳۵۵۸۲۳/۰۷/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي آيينه ورزان
۶۶قلعه و خانه روستاي خرم دهدماوندقاجاريه۸۵۲۲۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي خرم ده
۶۷قلعه زور آباد ( خاک تپه )دماوندایلخانی۲۰۲۶۰۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان جمع آبرود . روستای احمد اباد
۶۸قلعه وروندماوندسلجوقی۱۴۶۶۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای ورونه
۶۹محوطه  باستانی کبود درهدماوندتاریخی۱۳۵۵۷۲۳/۰۷/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي بولان
۷۰محوطه گنجیدماوندپارتی _ ساسانی۱۳۵۵۰۲۳/۰۷/۱۳۸۴روستاي گرما بسرد
۷۱محوطه تاریخی ولیراندماونداشکانی. ساسانی۱۶۱۱۸۲۰/۰۶/۱۳۸۵بخش مرکزی . دهستان تاررود. ۱ ک م جنوب روستای ولیران
۷۲محوطه  دهن و سوزکدماوندهزاره ۱ ق.م تا قرن ۶ و ۷ ه.ق۱۳۵۵۶۲۳/۰۷/۱۳۸۴روسناي تاسكين
۷۳مسجد جامعدماوندسلجوقي۲۳۰۱۵/۰۹/۱۳۱۴داخل شهر دماوند، محله درويش
۷۴مسجد جامع كيلاندماوندايلخاني۸۵۱۲۰۹/۰۲/۱۳۸۲مرکز بافت قدیم شهر کیلان
۷۵نارنج قلعهدماونداسلامی۱۳۵۵۹۲۳/۰۷/۱۳۸۴جاده تهران به فيروزكوه، روستاي سربندان
۷۶نارنج قلعه سرخدهدماوندتاریخی تا قرن ۶ و ۷ ه.ق۱۳۵۶۱۲۳/۰۷/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي سرخده
۷۷هتل روستاي آبعليدماوندپهلوي۹۴۸۲۱۴/۰۵/۱۳۸۲۴۵ كيلومتري جاده تهران
۷۸شهدای جیلارددماوند
۷۸گورستان يهوديان محله جيلارددماوند----
۷۹كاروانسراي ورونهدماوند----
۸۰خانه تاريخي سيد مصطفي علوي روستاي مرانكدماوند----
۸۱خانه تاريخي خانم اشرف الدين علوي و خانه آقا علوي مرانكدماوند----
۸۲خانه تاريخي ميرزا علي نقي مرعشي روستاي مرانكدماوند----
۸۳امامزاده فضه خاتون يا فضه شيرين روستاي مراءدماوند----
۸۴امامزاده شمس الدين محمددماوند----
۸۵بقعه شيخ شريف گيلياردي(شيخ بغدادي) محله جيلارددماوند----
۸۶خانه تاريخي گلابچيدماوند----
۸۷خانه تاريخي عيسي طباطبائي شهر كيلاندماوند----
۸۸قلعه ديو روستاي اوچينگ(اوچونك)دماوند----
۸۹باغ و عمارت حشمت الديواندماوند----
۹۰امامزاده بي بي زبيده روستاي خرم دهدماوند----
۹۱امامزاده خوشنام روستاي تنگه بولاندماوند----
۹۲خانه تاريخي جناب دماونديدماوند----
۹۳كاروانسراي خشتي روستاي ورونهدماوند----
۹۴قلعه شاه قلي روستاي سيد آباددماوند----
۹۵امامزاده محمد روستاي زاندماوند----
۹۶خانه تاريخي روستاي آئينه ورزاندماوند----
۹۷گاراژ(كاروانسرا) روستاي مغانكدماوند----
۹۸حمام تاريخي روستاي زيارتدماوند----
۹۹امامزاده ابراهيم روستاي دشتكدماوند----
۱۰۰حمام و مسجد تاريخي بولان دماونددماوند----
۱۰۱امامزاده سيد روح الله روستاي جورد دماونددماوند----
۱۰۲قلعه خوراب فاجان روستاي فاجاندماوند----
۱۰۳خانه قاجاري ميرزا محمد علي اسدي و ميرزا حسن گتميري مرانك دماونددماوند----
۱۰۴كاروانسراي دره كمبوج(گامبوش)، پل دختر يا آبشار جاده هرازدماوند----
۱۰۵خانه تاريخي مرتضي اعتماددماوند----
۱۰۶سوله و انبار هاي مزرعه تخته ها دماونددماوند----
۱۰۷امامزاده پنج تن روستاي بيدك دماونددماوند----
۱۰۸خانه تاريخي علي اصغر امير شاهي دماونددماوند----
۱۰۹امامزاده عيسي روستاي زيارتدماوند----
۱۱۰قلعه قاجاري روستاي كوهاندماوند----
۱۱۱تپه گنجي (قد) روستاي گرمابسرد دماونددماوند----
۱۱۲امامزاده زين العابدين روستاي مشاءدماوند----
۱۱۳حمام قديمي روستاي جاباندماوند----
۱۱۴قلعه كوه گنجي دماونددماوند----
۱۱۵شير خشت قلعه روستاي كهنك دماونددماوند----
۱۱۶كاروانسراي سرخه حصاردماوند----
۱۱۷حمام تاريخي روستاي خرم دهدماوند----
۱۱۸امامزاده بي خاتون روستاي مشهد دماونددماوند----
۱۱۹قلاع كفتار دره يا تخت رستم روستاي گرمابسرددماوند----
۱۲۰امامزاده شاه مطهر روستاي مشهد دماونددماوند----
۱۲۱روستاي مرانك دماوند و خانه هاي تاريخي آندماوند----
۱۲۲امامزاده زين العابدين بن عقيل روستاي كوهان دماونددماوند----
۱۲۳حمام زيارتدماوند----
۱۲۴قلعه مروان روستاي مراءدماوند----
۱۲۵زيارتگاه بي بي خديجه روستاي كوهان دماونددماوند----
۱۲۶خانه هاي تاريخي كيلاندماوند----
۱۲۷حمام عمادالدين كيلان روستاي كيلان شهرستان دماونددماوند----
 • تور جال میدان

  تور چال میدان

          چال میدان از قدیمی ترین محلات تهران در حصار دوران صفوی با دیدن…
 • تور وردیج و واریش

      روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واق…
 • تور خیابان کوشک

    خیابان کوشک یکی از قدیمی ترین خیابانهای تهران است که علاوه بر آثار و ابنیه فراوان م…
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • تور جال میدان

  تور چال میدان

          چال میدان از قدیمی ترین محلات تهران در حصار دوران صفوی با دیدن…
 • تور وردیج و واریش

      روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واق…
 • تور خیابان کوشک

    خیابان کوشک یکی از قدیمی ترین خیابانهای تهران است که علاوه بر آثار و ابنیه فراوان م…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور چال میدان

        چال میدان از قدیمی ترین محلات تهران در حصار دوران صفوی با دیدن…