[
ردیفنام اثرشهرستانقدمتشماره ثبتتاریخ ثبتنشانی اثر
۱اصلان تپه و قبرستان  آندماوندساسانی . اوائل اسلامی۱۱۲۶۱۰/۰۹/۱۳۵۴بخش مرکزی، روستاي بومهن
۲امامزادگان صدرالدين و بي بي خاتوندماوندقرن ۸ و ۹  ه.ق۸۵۱۸۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي مومج
۳امامزاده برهان الديندماوندصفویه _ قاجاریه۱۲۲۸۱۳۰/۰۴/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي ورونه
۴امامزاده حمزهدماوندقرن ۵ و ۶  ه.ق۸۵۱۳۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي مبارك آباد
۵امامزاده دو برار (دوبرادر)دماوندقرون اوله اسلامي تا ايلخاني۹۰۹۹۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي مراء
۶امامزاده دوبرار (هادي و حارث)دماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۶۸۸۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي مشاء
۷امامزاده زين العابديندماوندقاجاريه. پهلوی۹۱۴۹۲۴/۰۴/۱۳۸۲ضلع شرقی روستاي زان
۸امامزاده سلطان مطهردماوندقرن ۹ ه.ق۱۰۹۲۰۱/۰۴/۱۳۵۴بخش مرکزی، روستاي  بومهن
۹امامزاده سيد فخرالدين و سيد جلال الديندماوندقرن ۸ ه.ق۸۵۱۶۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي ساران
۱۰امامزاده صالحدماوندقرن ۸ و ۹  ه.ق۸۶۸۶۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي مبارك آباد
۱۱امامزاده عبدالله و خلیل اللهدماوندقرن ۸  ه.ق۹۲۱۲۵/۰۳/۱۳۵۱داخل شهر دماوند
۱۲امامزاده عبدالله آئينه ورزاندماوندقرن ۸ ه.ق۱۷۲۴۳۰/۰۱/۱۳۶۶روستاي آيينه ورزان
۱۳امامزاده عبداله و عبيداله دماونددماونداواخر سلجوقي و اوائل مغول۹۲۲۰۴/۰۴/۱۳۵۱محله درويش
۱۴امامزاده قاسمدماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۵۱۹۰۹/۰۲/۱۳۸۲محله اوره
۱۵امامزاده قاسم روستاي تاسكيندماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۶۸۴۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي تاسكين
۱۶امامزاده محمد تقي شهردماوندقرن ۷ و ۸ ه.ق۸۶۸۳۱۰/۰۳/۱۳۸۲بخش رودهن
۱۷امامزاده محمد شلمبهدماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۸۵۱۴۰۹/۰۲/۱۳۸۲بعد از شهر گيلانوند
۱۸امامزاده معطم طاهردماوندقرن ۶ و ۷  ه.ق۹۱۰۰۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي اهران
۱۹امامزاده هاشم جاده هرازدماوندصفویه۶۱۷۲۳/۱۲/۱۳۴۵بخش مركزي، روستاي  آبعلي
۲۰برج شيخ شبليدماوندقرن ۵  ه.ق۹۲۰۲۹/۰۳/۱۳۵۱شرق دماوند
۲۱بقاياي شيرخشت قلعهدماوندتاريخي _ اسلامي۸۵۱۵۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي كهنك
۲۲بقایای قلعه تخت شاهدماوندتاریخی _ اسلامی۱۴۶۱۶۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای جابان
۲۳بقایای قلعه رستمدماونداسلامي۱۴۶۳۳۱۶/۱۲/۱۳۸۴سمت چپ دره سید آباد به طرف شمال
۲۴بقایای قلعه زور آباددماوندتاریخی تا اواخر ایلخانی۱۳۵۵۴۲۳/۰۷/۱۳۸۴۲۳۰۰ م جنوب روستاي احمد آباد
۲۵بقایای قلعه شاه قلیدماوندقرون اوليه اسلامي۱۴۶۳۲۱۶/۱۲/۱۳۸۴شمال روستای  سید آباد
۲۶بقایای کوه گنجیدماوندهزاره ۲ و ۱ ق.م _ قرن ۴ و ۵ ه.ق۱۴۶۰۲۱۶/۱۲/۱۳۸۴شمال شرقی روستای اشندر و گلونک
۲۷بقعه سيد گتميردماوندصفويه _ قاجاريه۸۶۸۵۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي آبسرد
۲۸بارانداز شهردماوندمعاصر۲۰۱۵۵۲۲/۰۸/۱۳۸۶شهر دماوند . میدان ۱۷ شهریور . خ تختی
۲۹پل تاريخي شلمبهدماوندقاجاريه _ پهلوي۹۱۰۲۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي شلمبه
۳۰پل تاريخي نميردماوندصفويه۱۰۴۱۶۰۱/۰۷/۱۳۸۲جاده تهران به فيروز كوه،  بخش رودهن
۳۱پل جاجروددماوندسلجوقیان۹۴۹۲۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي جاجرود
۳۲پل فردوسي دليچاني (دلي چاي)دماوندپهلوي اول ( ۱۰۳۴ ه.ش )۸۶۸۷۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي دليچاني
۳۳پل فيروزكوهدماوندپهلوي اول۹۱۰۱۱۰/۰۳/۱۳۸۲بخش رودهن
۳۴تپه قلعه باغ پائیندماوندهزاره ۱ ق.م۱۴۶۳۶۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب غرب روستای زان
۳۵تپه قلعه خوراب فاجاندماونددوران میانه اسلامی (قرن ۶ و ۷ ه.ق)۱۳۵۶۰۲۳/۰۷/۱۳۸۴۷ ک م جنوب شهر آبسرد روستاي فاجان
۳۶تپه قلعه سی کوتیدماوندتاریخی _ اسلامی۱۳۵۵۱۲۳/۰۷/۱۳۸۴۱۳۲۰ م جنوب غرب روستاي زان
۳۷تپه كور قلاعدماونداسلامی۷۶۲۲۱۷/۱۲/۱۳۸۱روستاي آرو
۳۸تپه گردکدماوندهزاره ۱ ق.م _ اواخر سلجوقی۱۴۶۳۸۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب غرب روستای مغانک
۳۹تپه گنجیدماوندتاریخی۱۴۶۰۳۱۶/۱۲/۱۳۸۴شرق روستای تمیسان
۴۰تپه های چشمه شاهدماوندتاریخی۱۳۵۵۳۲۳/۰۷/۱۳۸۴۶ ک م غرب روستاي وادان
۴۱تپه های قلعه دو درهدماوندقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۳۵۵۲۲۳/۰۷/۱۳۸۴جنوب شرق دماوند . منطقه رستم آباد
۴۲حمام روستاي آرودماوندمعاصر۸۵۲۰۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي آرو
۴۳حمام روستاي نودهدماوندصفويه _ زنديه۸۵۲۳۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي نوده
۴۴حمام روستای لوماندماونداواسط قاجاريه۱۴۶۶۶۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای لومان
۴۵حمام روستای مراءدماوندمتاخر اسلامي۱۴۶۷۱۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، شمال روستای مراء
۴۶حمام شمس الدين كيلاندماوندصفویه _ زندیه۱۳۳۶۱۲۲/۰۵/۱۳۸۴ضلع جنوبي روستاي كيلان
۴۷حمام آئینه ورزاندماونداواخر صفوی۲۰۲۶۳۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان ابر شیوه . روستای آئینه ورزان
۴۸حمام سید آباد( ۲۵۰۴)دماونداواخر صفوی۲۰۲۶۲۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان ابر شیوه. روستای سید اباد 
۴۹حمام علی جمال کیلاندماوندقاجاريه۱۴۶۳۵۱۶/۱۲/۱۳۸۴شهر کیلان، حدفاصل میدان مسجد جامع و خانه عیسی طباطبائی
۵۰حمام محله درويشدماوندصفويه۸۵۱۷۰۹/۰۲/۱۳۸۲محله درويش
۵۱خانه غلامعلي صديقي نژاددماوندپهلوی۱۳۳۹۲۲۵/۰۵/۱۳۸۴محله احمد آباد
۵۲خانه محمد باقر علويدماوندپهلوي۹۴۸۱۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي مرانك
۵۳خانه ميرزا يعقوب علويدماوندقاجاريه۹۴۸۳۱۴/۰۵/۱۳۸۲روستاي مرانك
۵۴خانه تاریخی روستای ورونه( ۲۰۶۹)دماوندقاجاريه۲۱۲۵۱۲۴/۱۱/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان جمع آبرود. روستای ورونه
۵۵خانه تاریخی مبارک اباددماوندپهلوی اول۲۱۲۵۰۲۴/۱۱/۱۳۸۶بخش رودهن . دهستان آبعلی . روستای مبارک اباد
۵۶دژ گل خنداندماوندساساني۲۸۸۸۰۵/۰۹/۱۳۷۹روستاي گل خندان
۵۷شاهزاده حسيندماونداسلامي _ قرن ۷ و ۸ ه.ق۸۶۸۲۱۰/۰۳/۱۳۸۲روستاي هوير
۵۸شهردماوند و اطراف متصل  به آندماوند۵۶۲۴/۰۶/۱۳۱۰مجموعه شهردماوند
۵۹غار رود افشاندماوندقرن ۵ و ۶  ه.ق۱۲۲۱۳۳۰/۰۴/۱۳۸۴روستاي رود افشان
۶۰قصر سرخ حصار (بيمارستان شهيد لواساني)دماوندقاجاریه _ معاصر۴۶۳۶۱۱/۱۰/۱۳۸۰۸  كيلومتري جاده تهران به دماوند
۶۱قلعه تیموریدماوندقرون اوليه اسلامي۱۴۶۳۹۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب روستای مهریز
۶۲قلعه خسرواندماوندپیش از تاریخ _ اوایل تیموری۱۴۶۳۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴۸۰۰  متری غرب روستای خسروان
۶۳قلعه سرخ چشمهدماوندقرن ۴ و ۵ ه.ق۱۴۶۳۷۱۶/۱۲/۱۳۸۴جنوب شرقی روستای مغانک
۶۴قلعه مرواندماونداسلامی۱۳۵۵۵۲۳/۰۷/۱۳۸۴روستاي مراد
۶۵قلعه نوذردماونداوایل اسلامی۱۳۵۵۸۲۳/۰۷/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي آيينه ورزان
۶۶قلعه و خانه روستاي خرم دهدماوندقاجاريه۸۵۲۲۰۹/۰۲/۱۳۸۲روستاي خرم ده
۶۷قلعه زور آباد ( خاک تپه )دماوندایلخانی۲۰۲۶۰۲۷/۰۸/۱۳۸۶بخش مرکزی . دهستان جمع آبرود . روستای احمد اباد
۶۸قلعه وروندماوندسلجوقی۱۴۶۶۴۱۶/۱۲/۱۳۸۴بخش مرکزی، روستای ورونه
۶۹محوطه  باستانی کبود درهدماوندتاریخی۱۳۵۵۷۲۳/۰۷/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي بولان
۷۰محوطه گنجیدماوندپارتی _ ساسانی۱۳۵۵۰۲۳/۰۷/۱۳۸۴روستاي گرما بسرد
۷۱محوطه تاریخی ولیراندماونداشکانی. ساسانی۱۶۱۱۸۲۰/۰۶/۱۳۸۵بخش مرکزی . دهستان تاررود. ۱ ک م جنوب روستای ولیران
۷۲محوطه  دهن و سوزکدماوندهزاره ۱ ق.م تا قرن ۶ و ۷ ه.ق۱۳۵۵۶۲۳/۰۷/۱۳۸۴روسناي تاسكين
۷۳مسجد جامعدماوندسلجوقي۲۳۰۱۵/۰۹/۱۳۱۴داخل شهر دماوند، محله درويش
۷۴مسجد جامع كيلاندماوندايلخاني۸۵۱۲۰۹/۰۲/۱۳۸۲مرکز بافت قدیم شهر کیلان
۷۵نارنج قلعهدماونداسلامی۱۳۵۵۹۲۳/۰۷/۱۳۸۴جاده تهران به فيروزكوه، روستاي سربندان
۷۶نارنج قلعه سرخدهدماوندتاریخی تا قرن ۶ و ۷ ه.ق۱۳۵۶۱۲۳/۰۷/۱۳۸۴بخش مركزي، روستاي سرخده
۷۷هتل روستاي آبعليدماوندپهلوي۹۴۸۲۱۴/۰۵/۱۳۸۲۴۵ كيلومتري جاده تهران
۷۸شهدای جیلارددماوند
۷۸گورستان يهوديان محله جيلارددماوند----
۷۹كاروانسراي ورونهدماوند----
۸۰خانه تاريخي سيد مصطفي علوي روستاي مرانكدماوند----
۸۱خانه تاريخي خانم اشرف الدين علوي و خانه آقا علوي مرانكدماوند----
۸۲خانه تاريخي ميرزا علي نقي مرعشي روستاي مرانكدماوند----
۸۳امامزاده فضه خاتون يا فضه شيرين روستاي مراءدماوند----
۸۴امامزاده شمس الدين محمددماوند----
۸۵بقعه شيخ شريف گيلياردي(شيخ بغدادي) محله جيلارددماوند----
۸۶خانه تاريخي گلابچيدماوند----
۸۷خانه تاريخي عيسي طباطبائي شهر كيلاندماوند----
۸۸قلعه ديو روستاي اوچينگ(اوچونك)دماوند----
۸۹باغ و عمارت حشمت الديواندماوند----
۹۰امامزاده بي بي زبيده روستاي خرم دهدماوند----
۹۱امامزاده خوشنام روستاي تنگه بولاندماوند----
۹۲خانه تاريخي جناب دماونديدماوند----
۹۳كاروانسراي خشتي روستاي ورونهدماوند----
۹۴قلعه شاه قلي روستاي سيد آباددماوند----
۹۵امامزاده محمد روستاي زاندماوند----
۹۶خانه تاريخي روستاي آئينه ورزاندماوند----
۹۷گاراژ(كاروانسرا) روستاي مغانكدماوند----
۹۸حمام تاريخي روستاي زيارتدماوند----
۹۹امامزاده ابراهيم روستاي دشتكدماوند----
۱۰۰حمام و مسجد تاريخي بولان دماونددماوند----
۱۰۱امامزاده سيد روح الله روستاي جورد دماونددماوند----
۱۰۲قلعه خوراب فاجان روستاي فاجاندماوند----
۱۰۳خانه قاجاري ميرزا محمد علي اسدي و ميرزا حسن گتميري مرانك دماونددماوند----
۱۰۴كاروانسراي دره كمبوج(گامبوش)، پل دختر يا آبشار جاده هرازدماوند----
۱۰۵خانه تاريخي مرتضي اعتماددماوند----
۱۰۶سوله و انبار هاي مزرعه تخته ها دماونددماوند----
۱۰۷امامزاده پنج تن روستاي بيدك دماونددماوند----
۱۰۸خانه تاريخي علي اصغر امير شاهي دماونددماوند----
۱۰۹امامزاده عيسي روستاي زيارتدماوند----
۱۱۰قلعه قاجاري روستاي كوهاندماوند----
۱۱۱تپه گنجي (قد) روستاي گرمابسرد دماونددماوند----
۱۱۲امامزاده زين العابدين روستاي مشاءدماوند----
۱۱۳حمام قديمي روستاي جاباندماوند----
۱۱۴قلعه كوه گنجي دماونددماوند----
۱۱۵شير خشت قلعه روستاي كهنك دماونددماوند----
۱۱۶كاروانسراي سرخه حصاردماوند----
۱۱۷حمام تاريخي روستاي خرم دهدماوند----
۱۱۸امامزاده بي خاتون روستاي مشهد دماونددماوند----
۱۱۹قلاع كفتار دره يا تخت رستم روستاي گرمابسرددماوند----
۱۲۰امامزاده شاه مطهر روستاي مشهد دماونددماوند----
۱۲۱روستاي مرانك دماوند و خانه هاي تاريخي آندماوند----
۱۲۲امامزاده زين العابدين بن عقيل روستاي كوهان دماونددماوند----
۱۲۳حمام زيارتدماوند----
۱۲۴قلعه مروان روستاي مراءدماوند----
۱۲۵زيارتگاه بي بي خديجه روستاي كوهان دماونددماوند----
۱۲۶خانه هاي تاريخي كيلاندماوند----
۱۲۷حمام عمادالدين كيلان روستاي كيلان شهرستان دماونددماوند----
 • وردیج و واریش

  تور وردیج و واریش

    روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…
 • تور تاریخ به روایت سکه

    سکه ها یکی از مهم ترین منابع تاریخی هستند که اطلاعات جذاب و پر شماری را میتوان از آ…
 • تور آرامستان ابن بابویه

    آرامستان ابن بابویه از کهن ترین آرامستانهای تهران و محل دفن بسیاری از مشاهیر و نامد…
نمایش مقاله‌های بیشتر
 • وردیج و واریش

  تور وردیج و واریش

    روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…
 • تور تاریخ به روایت سکه

    سکه ها یکی از مهم ترین منابع تاریخی هستند که اطلاعات جذاب و پر شماری را میتوان از آ…
 • تور آرامستان ابن بابویه

    آرامستان ابن بابویه از کهن ترین آرامستانهای تهران و محل دفن بسیاری از مشاهیر و نامد…
مقاله‌ها بیشتر بر اساس تهران شناسی
مقاله‌های بیشتر در آثار ثبتی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مقاله را هم بخوانید

تور وردیج و واریش

  روستای وردیج و روستای واریش دو روستای بسیار جذاب و کمتر شناخته شده تهران واقع در من…